Нова тарифа по застраховка „Гражданска отговорност“ в Групама

Тарифата влиза в сила от 21.03.2023
Нова тарифа по застраховка  „Гражданска отговорност“ в Групама
/ източник: Групама Застраховане ЕАД

Считано от 21.03.2023г. влиза в сила нова тарифа по задължителна застраховка „Гражданска Отговорност “ на автомобилистите.

 

Промените спрямо действащата тарифа могат да се обобщят, както следва:

 

  • Увеличаване на премията за леки автомобили и товарни МПС до 0.8т., собственост на физически лица
  • Намаляване на премията за Юридически лица бизнес партньори на Групама
  • За МПС с регистрация в регион Велико Търново и Сливен – преминават в Регион 1
  • За МПС с регистрация в регион Плевен и Ловеч – преминават в регион 3