Лев Инс - нова тарифа за застраховка "Гражданска отговорност"

Въведена е нова тарифа влизаща в сила от 06.02.2023г
Лев Инс - нова тарифа за застраховка "Гражданска отговорност"
/ източник: ЗК "Лев Инс" АД

Считано от 06.02.2023г. влиза в сила нова тарифа по Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
 


Промяната касае премията за леки МПС, собственост на ЮЛ, както и предоставяния процент отстъпка при ФЛ над 25 г. до 45 г., ФЛ над 45 г.