Промоция по имуществено застраховане в ЗАД Армеец

Допълнителна отстъпка за периода от 29.02.2024 г. до 31.05.2024 г
Промоция по имуществено застраховане в ЗАД Армеец
Източник: ЗАД Армеец

Информираме Ви, че ЗАД „Армеец” ще проведе промоция на застраховките „Защитено имущество” (предназначена за имущество на фирми и организации с обща застрахователна сума по една полица до 1 000 000 лв.) и „Защитена фамилия” (застраховка за домашно имущество). За целта за периода от 29.02.2024 г. до 31.05.2024 г. се въвеждат:

  • Допълнителна отстъпка в размер на 30% в тарифата на застраховка „Защитено имущество”. Останалите отстъпки и завишения в тарифата на застраховката остават без промяна, като сборът на всички отстъпки не може да надвишава 50%, а минималната застрахователна премия по полица след прилагане на всички отстъпки е в размер на 30 лв;
  • Промоционална тарифа на застраховка „Защитена фамилия”, в която размерите на застрахователните премии за всички покрития са намалени с 20% отстъпка, а минималната премия по една полица е в размер на 18 лв.