Промени групова застраховка Злополука от Групама

Удължаване на промоционална отстъпка по застраховка Любим дом
Промени групова застраховка Злополука от Групама
източник: Групама Застраховане ЕАД

Считано от 02-05-2023 година влизат в сила следните промени по Групова застраховка „Злополука“:

 

  • Отпадат завишения  при групови застраховки за групи с до 10 застраховани лица вкл.;
  • Въвежда се нова Търговска отстъпка, в размер до 15 % от брутната премия;
  • Промяна на  подписвачески лимити.

Също така се удължава промоционалната търговска отстъпка, в размер на 20 %, по застраховка Любим дом до 31.08.2023 г. или до въвеждане на последващи промени.