Отстъпка по застраховка „Закрила" на ДЗИ

Период на промоцията 16.10.2023 – 31.12.2023
Отстъпка по застраховка „Закрила" на ДЗИ
Източник: ДЗИ ОЗ ЕАД

Представяме на Вашето внимание инициативата на ДЗИ за застраховка „Закрила“.

 • Период - от 16.10 – 31.12.2023 г. ;
 • Отстъпката е активна от 16.10.2023 г. и няма да може да се прилага след 01.01.2024 г. ;
 • Преференциалната отстъпка е валидна за нови клиенти – физически лица на ДЗИ, фиксирана в размер на 15% от търговската тарифа;
 • Клиенти, чиито полици са прекратени след 01.10.2023 г. няма да участват в инициативата;
 • Отстъпката е приложима само за сключена застраховка в рамките на валидност на инициативата;
 • Отстъпката не може да се комбинира с други отстъпки;
 • Едно застраховано лице може да има само една полица с промоционална отстъпка;
 • Отстъпката по „Закрила“ е валидна за целия период на активност на полицата (безсрочен застрахователен продукт);

В промоцията не могат да участват клиенти, които отговарят на едно от следните условия:

 • Юридически лица;
 • Физически лица, които подновяват изтичаща полица;
 • Физически лица, които прекратяват действаща полица с цел сключването на нова с промоционалната отстъпка.

Какъв е този вид застраховка?

Индивидуална застраховка злополука, пакет „Закрила“ е доброволна застраховка злополука, предназначена за физически
лица. Застраховката осигурява защита срещу събития в резултат на инцидент или болест, които могат да имат
неблагоприятно въздействие върху Вашия живот и здраве.

Индивидуална застраховка злополука, пакет „Закрила“ включва следните покрития:

 • Временна неработоспособност вследствие на злополука;
 • Инвалидност над 50% вследствие на злополука;
 • Инвалидност над 50% вследствие на ПТП;
 • Счупени кости и изгаряния;
 • Суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие на злополука;
 • Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука;
 • Смърт вследствие на злополука;
 • Смърт вследствие на ПТП.

Покритията с различни застрахователни суми са комбинирани в три пакета - Сребърен, Златен и Платинен;

За повече информация към официалният сайт на дружеството.