Промени по медицинска застраховка "Комплексна медицинска помощ" от ДЗИ

Промените влизат в сила от 01.12.2023
Промени по медицинска застраховка "Комплексна медицинска помощ" от ДЗИ
Източник: ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД

Във връзка с променящата се пазарна среда, новите предизвикателства в медицинското застраховане, нарастващата медицинска инфлация и все по-големия процент на използвани медицински услуги чрез здравното застраховане наложиха да се направи преглед на медицинска застраховка Комплексна медицинска помощ от ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

Промяната на застраховката има за цел подобряване на рентабилността, като същевременно се поддържа стойностното предложение за клиентите. Предвид това, Ви информираме, че считано от 01.12.2023 година, влизат в сила промени в условията и тарифите на здравна застраховка „Комплексна медицинска помощ“. Условията по настоящите застрахователни договори се запазват до изтичане на едногодишния застрахователен период.

Ето и част от промените :

  • Промяна в Общите условия на Комплексна медицинска помощ, които ще са в сила от 01.12.2023 г, за всички нови и подновени договори от тази дата;
  • Нови тарифи, които ще бъдат в сила от 01.12.2023 г;
  • Въвеждат се максимални цени за възстановяване на разходи за услуги в извънболнична помощ;
  • Увеличение на лимита за болнична помощ до 25 000 за фирми над 50 лица;
  • Промяна в отстъпките за групи;
  • Създадена е нова оферта за фирми над 10 до 30 лица с фиксирано пакетно предложение;
  • Спира се пoкритието „Фиксирани суми за болничен престой при Covid 19“.

За повече информация към сайта на дружеството.