Нова функционалност по здравна застраховка "Групама Вита"

Профили за деца в онлайн портала на компанията MyGroupama
Нова функционалност по здравна застраховка "Групама Вита"
Източник: Групама Застраховане“ ЕАД

Групама Застраховане ЕАД Ви информира за нова функционалност по здравна застраховка „Групама Вита“ - ПРОФИЛИ ЗА ДЕЦА в онлайн порталa MyGroupama.

След регистрация в MyGroupama от страна на застрахования служител, същият бързо, лесно и удобно има възможност да управлява профилите на своите деца (без допълнителна регистрация за застрахованите деца),  в т.ч.

  • Предявяване на претенция онлайн;
  • Проследяване на статуса на предявената претенция; 
  • Опция за търсене и запазване на преглед през онлайн платформите superdoc, myhealth, healee;
  • Достъп до дигитална карта;
  • Информация за полицата вкл. здравни пакети и лимити.

Какво покрива застраховката ?

По тази застраховка се обезщетяват разходи, изплащат се суми, осигурява се съдействие и специализирани услуги, за събития настъпили във връзка с рискове, произтичащи от заболяване, телесно увреждане при злополука, бременност и раждане на територията на Р България.