Здравна застраховка от Групама - "Групама Вита"

Специална оферта, която разработихме за малкия и среден бизнес / от 6 до 100 лица/
Здравна застраховка от Групама - "Групама Вита"
/ източник: Групама

Покритията в офертата са разделени на две продуктови нива – РАЗШИРЕНО или РАЗШИРЕНО +,  при основни здравни пакети за „Извънболнично (амбулаторно) лечение”, Болнично (стационарно) лечение“, „Физиотерапия и рехабилитация“, както и „Медицински средства“.

 

 

Възможност за добавяне на допълнителни покрития към основния пакет:

  • Здравни услуги оказвани на бременни
  • Дентално лечение
  • Профилактика

Приложени ще намерите здравните пакети към офертата за МСП.

Предимства на офертата:

  • Отлична комбинация от най-търсените покрития на пазара;
  • Атрактивни ценови условия;
  • Приложима за голям спектър от клиенти в малкия и среден бизнес;
  • По – бързо и лесно оферириране и достигане до крайния клиент.

 

Добавихме две нови допълнителни покрития към пакет „Профилактика“, а именно:


Възможност за провеждане на онлайн семинар на застрахованите лица с квалифициран специалист по различни медицински теми - „Хомеопатично лечение“, „Превантивна медицина “ или „Здравословен начин на хранене“ (за полици с премия над 20 000 лв.)Онлайн консултация с доверен лекар при отклонения от нормата след извършениете профилактичните прегледи.

Подготвихме презентация за клиентския ни портал My Groupama – тя ще помогне на застрахованите лица при регистрацията и ще им даде информация за функционалностите на платформата/ приложение в настоящия имейл/.