Позиция на Групама за драстичния ценови спад по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"

За драстичния ценови спад, създаващ чувствителни сътресения в затрахователната индустрия.
Позиция на Групама за драстичния ценови спад по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"
/ източник: „Групама Застраховане“ ЕАД

Бихме желали да споделим с вас позицията на „Групама Застраховане“ ЕАД за драстичния ценови спад по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, създаващ чувствителни сътресения в затрахователната индустрия. 

В последните няколко седмици сме свидетели на изключителен за българския пазар спад на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в предлаганите премии от застрахователите при условията, които трябва да бъдат осигурени като покрити рискове към крайните клиенти, регламентирани от държавата.

Позицията на „Групама Застраховане“ ЕАД е, че подобно ценово позициониране не е устойчиво и всички засегнати от продажбения процес – застрахователи, застрахователни посредници, клиенти - ще се сблъскаме с изключителен ръст на цените на застраховката на по-късен етап,  когато ще започнат да се покриват исковете при настъпили събития.

Подобна ниска цена на „Гражданската отговорност на автомобилистите“ се отразява и върху бизнеса на нашите партньори - застрахователни посредници, чиито комисионни възнаграждения са базирани на премията, вписана в дадена полица по този вид застраховка.

Изхождайки от реалностите в управлението на този вид застраховка от страна на застрахователна компания,  такава ниска цена причинява техническа загуба за застрахователя, защото всички искове през 2022 г. струваха средно с 20% повече, отколкото през 2021 г., а и самите щети се завеждат на много по-късен етап от момента на сключване на застрахователната полица, което означава, че цената на исковете ще бъде още по-висока с около 7-10% повече през следващата година.

Ето защо,  стратегията на ГРУПАМА е да продължава да бъде отговорен застраховател на международно ниво и да гарантира стабилност на плащанията в дългосрочен план за нашите клиенти и същевременно да гарантира разумен подход в работата със своите търговски партньори.

За да защитим нашата основна мисия, която е да осигуряваме удовлетвореност и стабилност при изплащане на застрахователни обезщетения, компанията ни няма да участва в тази ценова надпревара, която е факт на пазара в последните дни.