Нова функционалност в Клиентски портал за здравна застраховка Групама Вита

Всички застраховани лица ще имат възможност да запазват часове за преглед през платформата на MyHealth.
Нова функционалност в Клиентски портал за здравна застраховка Групама Вита
/ Източник: Групама

Бихме желали да споделим за новата функционалност, която въведохме за всички наши клиенти по здравна застрахивка „Групама Вита“. Всички застраховани лица ще имат възможност да запазват часове за преглед през платформата на MyHealth.

Тази услуга ще бъде достъпна още от днес, 21.02.2023 г., на нашия сайт , в Клиентския портал, в секцията „Запази преглед“ на Здравно застраховане

Създадена е връзка към платформата на MyHealth, с което се разширяват възможностите за бързо и лесно резервиране на час за преглед при желан специалист.

При последване на връзката, автоматично се зареждат всички лечебни заведения и лекари, с които Групама има договорни отношения в платформата на MyHealth.