Нов съвместен продукт "Живей и пътувай" от Армеец АД и ЦКБ Живот

Информация за новия продукт влизаща в сила от 01.02.2023 г.
Нов съвместен продукт "Живей и пътувай" от Армеец АД и ЦКБ Живот
/ източник: Армеец

Какви удобства предоставя застраховката?

  • Покритие на рискове, предлагани от два застрахователя в една полица;
  • Директно заплащане на разходи за издирване и/или спасяване на застрахования към организациите, извършили действията (ПСС, БЧК, Гражданска защита, Пожарна служба и т.н.);
  • Облекчена процедура по сключване на групови полици.

 

Какъв е срокът на застраховката?

Застраховката може да бъде сключена за срок от 1 година за индивидуални полици и 1, 2 или 3 години за груповите.

Колко струва застраховката?

Цената на застраховката се определя в зависимост от броя на застрахованите, избраното ниво на защита и срока на застраховката.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката е предназначена за български и чуждестранни граждани с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България на възраст до 64 години включително, които пътуват из страната по работа или за удоволствие.
Застраховката може да се сключи индивидуално и групово от работодатели, които желаят да осигурят защита на своите служители.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ЗА ГРУПИ ЛИЦА

Повече подробности за нашите продукти и адресите на нашите агенции и представителства в цялата страна можете да намерите на интернет страниците ни www.armeec.bg и www.ccb-life.bg.