Международна здравна застраховка "Health Club" от Булстрад Живот

Нова ексклузивнa застраховка за здравна грижа
Международна здравна застраховка "Health Club" от Булстрад Живот
/ източник: ЗЕАД Булстрад Живот ВИГ ЕАД

Имаме удоволствието да представим на Ваше внимание новата ексклузивнa застраховка за най-добрата здравна грижа - „Health Club”, обезпечена от ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и нашия партньор Daily Health Insurance Group (DHIG).

С нея клиентите ни получават бърз, лесен и надежден достъп до висококачествено медицинско обслужване в България и целия свят.

Всеки наш партньор, който желае да добави и този продукт към договора си, следва да подпише анекс. За повече подробности можете да се свържете с отдел "Администрация на продажбите" на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ на телефон 0886 086 437 или да пишете на имейл адрес на отдела ss@bulstradlife.bg

Подробна информация за продукта можете да откриете на интернет страницата на компанията , както и в приложените документи към писмото:

  • Кратко описание на продукта;
  • ОУ+ ПИ + ИД;
  • Тарифа за продукта – към момента премията се изчислява ръчно, тъй като калкулатор все още не е разработен;
  • Заявление за застраховане - няма да има хартиени заявления. Приложеното заявление за застраховане може да се попълва на компютър и да се разпечатва за подпис или да се разпечата празно и да се попълни на хартия. Във втория случай оригиналът е за компанията, а за клиента трябва да се направи копие.

 

Възможни са както индивидуални, така и семейни пакети, групови пакети към момента не се предлагат.