Тема:

замърсяване

1 - 1 резултата от 1 общо

С измененията се цели увеличаване на санкциите, което отчита инфлационните процеси, и най-вече спазва принципа „замърсителят плаща“.

03 ян. 2024 | 08:20