Тема:

Национална квалификационна рамка

1 - 1 резултата от 1 общо

Основната цел на промените е да се модернизира и усъвършенства правната регулация в областта на професионалното образование и обучение.

21 сеп. 2023 | 08:10