Тема:

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)

1 - 2 резултата от 2 общо

Списък на банки и клонове на чуждестранни банки лицензирани в Република България

22 ноем. 2023 | 15:00

Инвестиции за над 9 млрд. евро в подкрепа на националната и публична инфраструктура, на малките и средни предприятия, е направила ЕИБ в България

20 юли 2023 | 11:00