Тема:

ЕвроХоризонт 3

1 - 1 резултата от 1 общо

Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроХоризонт 3 е продукт, осигуряващ защита на капитала в края на срока на договора за нетната инвестирана сума, фиксирана минимална доходност и възможност за допълнителна доходност.

31 юли 2023 | 16:00