Тема:

ДМА

1 - 1 резултата от 1 общо

За дълготрайни материални активи (ДМА) се приемат всички материални ресурси на предприятието, които се използват повече от един отчетен период (за стопански и други цели).

09 март 2023 | 09:00