Тема:

ДЦК

1 - 1 резултата от 1 общо

ДЦК са издавани от държавата облигации (задължения за плащане), срещу които държавата може да получи насрещен заем.

08 март 2023 | 12:00