Тема:

Биомедицинска техника и технологии

1 - 1 резултата от 1 общо

Полученото висше образование позволява на инженера по биомедицинска техника и технологии да работи като консултант, сътрудник по технически въпроси, поддръжка на медицинска техника и др.

11 окт. 2023 | 13:00