Тема:

ACEAH/ASEAN(Асоциация на страните от Югоизточна Азия)

1 - 1 резултата от 1 общо

Проектът е съпътстван от закъснения и нарастващи разходи, а някои наблюдатели се съмняват в търговските му ползи.

02 окт. 2023 | 12:00