За или против уеб базиран софтуер за заложна къща?

Защо не е добре да се използват софтуерни решения, инсталирани на вашия компютър
За или против уеб базиран софтуер за заложна къща?
Източник: Wollow

Покрай икономическата криза в която бавно навлизаме в последните 2-3 години, голяма част от населението изпитва трудности с различни плащания от битов характер и се опитва временно да попълни бюджета с бързи кредити или залози срещу стока. Това само по себе си е доста сериозна негативна тенденция в икономическо отношение, но за малка част от търговските дружества е шанс да реализират добри приходи от финансови услуги.

За бързите кредити сме писали и друг път в нашата медия, можете да разгледате различните статии и да се запознаете с тях, няма да навлизаме пак в тази материя. 

Регистрация на заложна къща и правен режим на заложните къщи

Днес ще отделим време да сравним различните софтуери за заложна дейност и риска който те крият както за своите собственици или ползватели.

На пазара има под 10 различни видове софтуер за заложна дейност в заложна къща, като повечето от тях са с над 10 годишна история и различен обем от клиенти. Основно можем да ги разделим по различни признаци:

По вид софтуерно решение

 • уеб базирани софтуери
 • десктоп базиран софтуер
 • софтуер на флаш памет

По автономност на софтуера

 • предлаган от софтуерни компании
 • предлаган от конкурентни заложни къщи
 • предлаган от индивидуални разработчици

Уеб базиран софтуер, десктоп решение или флаш памет?

Категорично по-сигурното, по-лесно достъпното, по-удобното е уеб решението, защото както вие, така и екипа по поддръжка имат достъп до системата в реално време и могат да са полезни при създаден казус.

Изключтелно важното е да се знае, че уеб базирания софтуер защитава от загуба вашите данни и в същия момент е на 100 % сигурен от външни негативни посегателства и достъп. Нивото на сигурност и защита на вашият личен компютър е в пъти по-ниско, а при нелепа ситуация на изгорял компютър или случаен упдейт на операционата система, има опастност да загубите информацията невазвратимо.

С най-висок риск от загуба на данни и фатални последници е работа на флаш памет, там възможността от срив е над 80 % след първата година, а когато говорим за софтуер, това е пренебрежимо малък период от време.

"Лукса" да работите на десктоп софтуер и да "пазите" своите данни от любопитни погледи, може да ви струва не само много нерви, но и загуба на чувствителна информация, а релно това е постижимо и с уеб базиран софтуер.
Особено ясно се вижда разликата, когато става дума за група офиси или верига заложни къщи, тогава контрола, актуализациите, настройките и правата се следят и извършват много лесно. Едва ли най-доброто решение е да се работи със софтуер за отдалечен достъп, където има много допълнителн фактори и загуба на технолочигно време.

Извод:

 Без никакво съмнение е препоръчително, за да се използва уеб базиран софтуер на първо място, а като резервен вариант е дескоп решение, относно флашката ще предложим това дори да не е вариант, риска е прекален за тази информация.

По автономност на софтуера

"Когато купуваме хляб, го купувме от хлебаря, когато са обувки, от обущаря" - започваме с този израз, защото същото важи и за софтуера.

Когато се инвестира в софтуерно решение, добре е да се насочим към компания за изработка на софтуер с опит. На първо място, защото това им е основния бизнес и имат необходимата квалификация, а на второ, защото за тях вие сте клиент като всички други и не желаят да имат конкурентно предимство пред вас във вашия бизнес. Отделно от това, една нормална компания предлага добър сервиз и договорни отношения, гаранция и ангажираност в бъдеще.

Какво точно представляват бързите кредити

Просто това е най-добрият партньор за бъдещ период, ако гледате на бизнеса си сериозно.

Когато Ваш пряк конкурент предлага софтуер, винаги има риск да злоупотреби с информацията в базата данни, както и с качеството на услугата, все пак той има интерес да развива своя бизнес. Подобно решение би било добро при липса на други възможности или при план да се кооперирате, иначе е лишено от всякаква бизнес логика.

На пазара се намират и решения от индивидуални разработчици, някои от които са в така наречената архаична софтуерна възраст, други са нови, избор има. Нека си зададем следните въпроси като потенциален клиент:

 • каква гаранция ще получа?
 • колко бързо ще получавам помощ в нужда?
 • какво ще стане, ако разработчика пострада здравословно или фатално?
 • какво ще стане, когато той е в отпуск, а ние имаме нужда от него?
 • какво ще стане, ако софтуера който предлага сам, не може да бъде развит от него?
 • какъв е жизнения цикъл на софтуера?
 • кога е написан този софтуер, защото в тази сфера всичко над 4 години е морално остаряло и е пред срив?

Всички тези въпроси са актуални и за предходните сценарии и примери, но логичните отговори клонят към най-сигурния избор, а именно софтуерна компания доставчик на софтуер. Ще споделим, че като допълнителен позитивен ефект от работата със софтуерна компания е, че можете да получите и други професионални услуги за дигитализация на вашия бизнес,  а това изгражда доверие.

Основни изводи от този сравнителен анализ и потребителски одит:

 1. На първо място правилният избор е уеб базиран софтуер изработен от софтуерна компания
 2. На второ място е уеб базиран софтуер от другите два възможни доставчика, риска си го опредлеяти вие с кой да работите
 3. На следващо място е десктоп решение от софтуерна компания, с всичкия риск от последиците
 4. На последно място е десктоп или флаш решение от индивидуален разработчик, там рискувате да загубите всичко