Пластмасите и последствията за света

Световният ден на околната среда е посветен до голяма степен на проблема с пластмасите
Пластмасите и последствията за света
Източник: Екомакс

След като в Париж приключи втората сесия от преговорите, насочени към сключването на международен договор срещу замърсяването с пластмаси, Световният ден на околната среда е посветен до голяма степен на този огромен проблем в нашето ежедневие. 

Теглото на годишното производство на пластмаса в света, според ОИСР е 460 милиона тона . Това число се е увеличило повече от два пъти между 2000 г. и 2019 г. и се очаква неговият ръст да продължи. Ако не се направи нищо, световното производство на пластмаса почти ще се утрои до 2060 г., за да достигне 1 231 милиона тона.

Максималният живот на почти две трети от пластмасите, произвеждани всяка година е 5 години. Те се използват главно за опаковки на хранителни продукти (31%), за текстил и потребителски стоки (23%) и техният жизнен цикъл приключва под формата на отпадъци само след една или няколко употреби.

Общото тегло в тоновете на пластмасовите отпадъци, произведени на планетата през 2019 г. е 353 милиона. Техният дял обаче е твърде различен в зависимост от кои части на света идват: 21% са от САЩ, 19% – от Китай, 28% – от страните от ОИСР, 5% – от Индия. На останалия свят се падат 27%.

9% скромният дял на рециклираните пластмасови отпадъци в света през 2019 г. От останалата част половината се изхвърля на сметища, 19% се изгарят, а 22% се изхвърлят в природата или се изгарят на открито. Така общо 22 милиона тона пластмасови отпадъци се изхвърлят в природата всяка година.

Делът на пластмасата в общите световни емисии на парникови газове през 2019 г. е около 3,4%, според ОИСР. Освен замърсяването, което поражда, тя има и пагубен ефект върху климата. Тези емисии идват до голяма степен от производството на палстмасите и получаването им чрез преработката на изкопаеми горива, като повече от 99% от тях се произвеждат от нефт, газ и въглища. Ако използването на пластмасите продължи със същия ускорен темп, каквито са прогнозите, емисиите на парникови газове в резултат на тяхното производство ще достигнат 15% от всички световни емисии до  2050 г., според изчисленията на неправителствената организация Human Rights Watch.

От 400 000 до 1 000 000 е броят на хората, които умират всяка година в развиващите се страни от болести, свързани с лошото управление на отпадъците, по-специално поради токсичните изпарения, отделяни при изгарянето на пластмасовите отпадъци, според проучване на асоциацията Tearfund, цитирано от един от лидерите в управлението на рециклируеми отпадъци в България - Екомакс .

139 милиона тона са пластмасови отпадъци, натрупани в акваторията на планетата между 1970 г. и 2019 г., според ОИСР. От тях 109 милиона попадат в реките и езерата и 30 милиона – в океаните. Смята се, че всяка минута в света един боклукчийски камион натоварен с пластмаса се изхвърля в океана.

100 000 морските бозайници умират всяка година поради поглъщане на пластмаса или заплитането им в отломки. Освен мрежи и найлонови торбички, океанът е пълен с микропластмаса – малки парченца с диаметър под 5 мм, получени в резултат на раздробяването на торби, бутилки, гуми, фасове, текстилни влакна от дрехи… Например сините китове поглъщат 10 милиона на ден, според проучване, публикувано през 2022 г. в списание Nature.

5 грама е ориентировъчното количеството пластмаса, което човек поглъща всяка седмица, според скорошно австралийско проучване, публикувано през 2019 година. Това представлява обема на една кредитна карта.