Пред златото има добър потенциал до март 2024 г. по няколко причини

Някои фактори и действия, които биха могли да доведат до скок в цената на златото
Пред златото има добър потенциал до март 2024 г. по няколко причини
Източник: UBS / Capital.fr

Пред златото има добър потенциал до март 2024 г., според швейцарската банка UBS. Причините за това са перспективата за значителни покупки от страна на централните банки, слабият долар и рискът от рецесия в САЩ. Всичко това представлява благодатна почва за благородния метал.

Златото възвърна значението си в последно време. Според UBS, цената на благородния може да запази тази благоприятна тенденция през следващите 9 месеца, поради три причини. Първо, има силно търсене на злато от централните банки.

Този извод се обуславя от геополитическата обстановка, която благоприятства дедоларизацията на валутните резерви в полза на златото. Например, Централната банка на Полша закупи 15 тона злато. Китай също продължава политиката си на редовни покупки като през април те бяха с 8 тона повече. Други страни също купуват, макар и в по-скромни количества (Ирак и Чехия по 2 тона всяка).

Банка UBS смята, че златото ще се възползва от очакваната слабост на долара. Наистина, когато валутата на Съединените щати се обезценява, златото автоматично става по-евтино за инвеститорите, които разполагат с валути, различни от зелените пари. Според UBS доларът трябва да отслабне, тъй като се очаква Федералният разарв да спре към момента повишаването на лихвените проценти, докато централните банки на други страни, по-специално ЕЦБ, продължават да затягат своята парична политика.

И накрая, златото често е подходяща инвестиция, когато надвисва призракът на рецесията, както е в момента. Тъй като в Съединените щати условията за кредитиране се затягат, индустрията изпитва сериозни затруднения и пазарът на недвижими имоти е замрял, UBS смята, че рискът от рецесия за американската икономика е висок.

При тези условия швейцарската банка очаква цена на златото от 2200 долара за унция до март 2024 г., т.е. с 10% повече от теоретичния потенциал за поскъпване.