„Параходство Българско речно плаване“ АД отчете ръст на печалбата

Печалбата на фирмата се увеличава поради увеличение в приходите от пристанищна дейност, транспортни и фериботни превози.
„Параходство Българско речно плаване“ АД отчете ръст на печалбата
Източници: БТА & БРП

Печалбата на фирмата се увеличава поради увеличение в приходите от пристанищна дейност, транспортни и фериботни превози. През 2022 година са настъпили значими промени в източниците на приходи на дружеството, като основните са от товарни и фериботни превози. Делът им в общите приходи от продажби е 88,3 на сто при 84,9 на сто през предходната година.

През 2022 година приходите на фирмата от товарни превози са в размер на близо 17,4 млн. лева при малко над 6,8 млн. лева за същата дейност през 2021 година. Разходите за персонал се увеличават до почти 4 милиона лева през миналата година, при 2,8 млн. лева през 2021 година.

През 2022 година „Параходство Българско речно плаване“ АД е с печалба малко над 2,3 млн. лв. преди данъците, съобщава дружеството през сайта на Българската фондова борса (БФБ). През 2021 г. печалбата на компанията е 1,474 млн. лв.

Дружеството притежава 16 моторни кораба, три самоходни товарни кораба, два маневрени кораба, два спомагателни кораба, един пътнически кораб и една фериботна платформа. 

За 2022 г. дружеството осъществява международна и крайбрежна превозна дейност, като отчита общо 261,7 хил. тона превозени товари и 142 792 хил. тонкилометра извършена работа, като тук не са включени фериботните превози. Обемът на превозната дейност за 2022 г. бележи спад с 20 на сто спрямо 2021 г. 

Международната превозна дейност от/до пристанищата на крайдунавските държави и между тях е в размер на 261,7 хил. тона превозени товари. Структурата на международните превози включва: внос за България – с намаление от 40,8 на сто спрямо 2021 г. и заема 18,3 на сто от международния товарооборот за 2022 г. Износ от България – има намаление от 55 на сто спрямо базисния период и има 13,7 на сто дял в осъществената международна превозна дейност за 2022 г. Между трети страни – има увеличение от 7 на сто спрямо съпоставимите количества и заема 68 на сто от международните превози за 2022 г.

За 2022 г. фирмата е осъществила фериботен превоз на 25 808 моторни превозни средства, като общият тонаж за годината е 820 573 тона. Обемът на фериботните превози за 2022 г. бележи намаление с 23,75 на сто спрямо 2021 г, предаде БТА.