Новинарските редакции по света използват AI за оптимизиране на работата, въпреки опасенията за пристрастност и точност

Журналистите се притесняват от ИИ, но той все пак си поправя път и в тази област
Новинарските редакции по света използват AI за оптимизиране на работата, въпреки опасенията за пристрастност и точност
Източник: The Verge

Появата на генеративния изкуствен интелект ускори използването на ИИ в различни области, включително в журналистиката. ИИ е най-видим в журналистиката, когато нещата се объркат. Някои редакции са публикували статии с ИИ, изпъстрени с грешки или обидни предложения. Съществува широко разпространена тревога, че ИИ ще бъде използван за евтина замяна на журналистите. Ново глобално проучване показва начините, по които ИИ си проправя път в бизнеса, дори когато журналистите се притесняват за последиците от него - и те не включват само писането на статии.

Докладът беше публикуван тази седмица от JournalismAI - инициатива на Polis, мозъчния тръст по журналистика към Лондонското училище по икономика и политически науки. Тя се подкрепя от инициативата Google News.

"Генериране на промяна: Глобално проучване на това какво правят новинарските организации с изкуствения интелект" включва гледната точка на "повече от 120 редактори, журналисти, специалисти по технологии и медийни творци от 105 малки и големи редакции в 46 държави". JournalismAI не твърди, че проучването е представително за цялата световна индустрия, но то дава представа за това как медийният пазар използва тези нови технологии.

Сред анкетираните повече от 75 процента използват ИИ някъде по веригата на събиране, производство и разпространение на новини. Повече от половината са посочили повишената ефективност и повишената производителност като причина за използването му - в идеалния случай ИИ може да автоматизира монотонни и повтарящи се задачи.

Изкуственият интелект може да се окаже екзистенциална заплаха за човечеството, но трябва да се изследва...

Около една трета от анкетираните заявиха, че се надяват технологиите с изкуствен интелект да им помогнат да достигнат до по-широка аудитория, да персонализират преживяванията на читателите и да подобрят ангажираността на аудиторията.

В същото време повече от 60% от анкетираните са загрижени за етичните последици от интегрирането на ИИ по отношение на редакционното качество и други аспекти на журналистиката като точност, справедливост и прозрачност. Като цяло новинарските редакции продължават да смятат човешката намеса за решаваща за смекчаване на потенциалните вреди от системите с ИИ, като пристрастност и неточност. Дори когато редакторите се притесняват, че технологиите на ИИ могат да засилят тенденциозното отразяване на новините и погрешното представяне на маргинализирани групи, малко организации предоставиха солидни примери за някакви потенциални решения.

В доклада се казва, че изкуственият интелект крие особени капани за новинарските редакции в Глобалния Юг (Global South - Бразилия, Индия,Индонезия, Китай и др). Повечето инструменти за изкуствен интелект са разработени с фокус върху английския език (с много специфични акценти). Средствата и ресурсите обикновено се концентрират в няколко държави, а различните политически реалности могат да повлияят на доверието на хората в ИИ.

Бъдещето на компютрите ще бъде в изкуствено отгледани мозъчни клетки

Въпреки това проучването показа, че 90% от редакциите вече използват някаква форма на изкуствен интелект в производството на новини, 80% - в разпространението на новини, и 75% - в събирането на новини. Задачите за събиране на новини включват автоматична транскрипция и превод, извличане на текст от изображения и извличане на информация от интернет или използване на автоматични инструменти за обобщаване. Производството на новини може да включва превод на статии на други езици, корекция, писане на заглавия или писане на пълни статии. Разпространението включва използване на оптимизация за търсачки, управлявана от изкуствен интелект, както и неща като адаптиране на съдържанието към конкретна аудитория.

Тук има огромни разлики в мащаба - например проверката на правописа на статия с помощта на ИИ и използването на ИИ за генериране на нова статия напълно предават на инструментите на ИИ съвсем различно ниво на контрол. В доклада не се уточнява колко редакции използват тази технология за всяка конкретна задача, но се споменава, че разпространението на новини има най-широк спектър от случаи на използване, като най-често се споменава като областта, която е най-силно засегната от ИИ в редакцията.

Въпреки че мнозинството от анкетираните са загрижени за последиците от внедряването на инструменти за изкуствен интелект, само около една трета от тях твърдят, че организацията им има стратегия за изкуствен интелект или в момента разработва такава.

Технологични компании като Google вграждат инструменти за изкуствен интелект в основните си дейности, въпреки че те пораждат нови етични и правни проблеми. Няколко редакции блокираха използването на данните на GPTBot, инструмента за обхождане на уебсайтове на конкурента на Google - OpenAI, а автори съдиха OpenAI и Meta за използването на техните произведения за обучение на ИИ. Въпреки това новинарските агенции също сключиха споразумения с компании за ИИ - като Associated Press, която подписа споразумение с OpenAI по-рано тази година.