Фармацевтите могат да отпускат различни опаковки на едно лекарство и без указание от лекар

Замяната на изписано количество лекарствен продукт с друго количество е възможно с цел улесняване на пациентите при осигуряване на терапията им, подчертава министър Кондева.
Фармацевтите могат да отпускат различни опаковки на едно лекарство и без указание от лекар
Източник: Здраве.нет

Когато лекарят е предписал без възможност за замяна конкретен търговски продукт в конкретната опаковка на определен притежател на разрешение за употреба, който обаче не е наличен в аптеката, има възможност без изрично допълнително указание от страна на лекаря да бъде отпуснат същия продукт на същия притежател на разрешение за употреба в същата концентрация на активното вещество, но в различна от предписаната крайна опаковка.

Това казва служебният здравен министър д-р Галя Кондева в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Божидар Божанов дали има нормативна пречка пред фармацевтите да заменят липсващо предписано лекарство с налично такова, когато те се различават единствено по броя/количеството на лекарствения продукт в една опаковка.

По думите на министъра задължение на всеки медицински специалист или аптека е да осигури необходимия за своята работа хардуер и софтуер, притежаващ необходимата функционалност за тази дейност. При различни проблеми и затруднения медицинските специалисти и пациентите могат да се обръщат към осигурения контактен център на НЗИС при „Информационно обслужване“ АД.

Министърът припомня, че изискванията при предписването на лекарствени продукти на електронна рецепта са абсолютно идентични с предписването на хартиена рецепта. Задължителните реквизити на рецептата са наименованието, количеството на активно вещество в лекарствена форма и количеството на лекарствения продукт, като количеството се изписва с цифри, а при предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – и с думи.

Замяната на изписано количество лекарствен продукт с друго количество е възможно с цел улесняване на пациентите при осигуряване на терапията им, подчертава министър Кондева.