Държавата ще субсидира 42611 студенти от приоритетни за икономиката специалности

Увеличават местата за първокурсници по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки“,
Държавата ще субсидира 42611 студенти от приоритетни за икономиката специалности

Кабинетът реши държавата да субсидира обучението на 42 611 новоприети студенти през следващата академична година. На редовното правителствено заседание бе утвърден броят на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на България през учебната 2023-2024 година.

Припомняме, кабинетът „Денков“ предприе частично преструктуриране на план-приема, вследствие на получени становища от работодателски организации след изтичане на срока на общественото обсъждане. С него се увеличават местата за първокурсници по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки“, като за сметка на това се намалява приемът по професионални направления „Психология“, „Администрация и управление“ и „Икономика“, спрямо бройките в първоначалния проект, който беше публикуван за обществено обсъждане.

За следващата учебна година е заложено цялостно увеличение на местата за първокурсници с 1289 броя. То е в резултат от анализ на комплекс от обстоятелства, едно от които е по-големият брой на завършващите средни училища – с 2 240 повече в сравнение с миналата година. Взети са предвид и броят на приетите студенти през миналата година по професионални направления и писма от потребители на кадри на регионално ниво.

По предложение на Министерството на здравеопазването е увеличен броят на местата в професионално направление „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Управление на здравните грижи“.

По заявки на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи е увеличен и приемът по професионални направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“.

Предвижда се през учебната 2023-2024 година да бъдат приети 2 228 докторанти в държавните висши училища. 349 места за докторанти се разкриват и в научните организации – 202 в БАН и 65 в Селскостопанската академия.