PayPal се съгласи на промени заради потребителите от ЕС

Потребителите ще бъдат уведомени за промените чрез актуализация на правилата на 21 февруари 2024 г.
PayPal се съгласи на промени заради потребителите от ЕС

PayPal се ангажира да промени своите правила и условия, за да ги направи по-прозрачни и по-лесни за разбиране от потребителите. Това става след диалог с Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите, съобщават от Брюксел.

Мрежата за сътрудничество за защита на потребителите (CPC), координирана от Европейската комисия и ръководена от германския орган Umweltbundesamt (Германска агенция по околна среда), започват разговорите с PayPal през май 2023 г. Мрежата счете условията на компанията за необосновано трудни за разбиране и несправедливи за потребителите, а PayPal се съгласи да разгледа проблемите, повдигнати от органите за защита на потребителите, и да промени проблемните клаузи на своето потребителско споразумение, за да отговаря по-добре на Директивата за неравноправните договорни клаузи.

Информационната ера може да се види навсякъде, освен в статистиката за продуктивност

PayPal се е съгласила да въведе редица промени и разяснения в няколко клаузи от своето потребителско споразумение за потребителите, по-специално:

  • изясни кои клаузи се прилагат за потребителите и кои се отнасят само за бизнеса;
  • премахване на разпоредбите, които изискват потребителите да проверяват спазването на закона (например формулировки като „до степента, разрешена от закона“);
  • изясни, че потребителите не носят отговорност за щети, които не са причинени по тяхна вина или които не са могли да бъдат предвидени;
  • премахване на разпоредбите, които налагат на потребителите задължението сами да проверяват информацията (като посочването, че PayPal не може да гарантира точността на информацията);
  • гарантиране, че потребителите разбират, че могат да се възползват от законодателството на държавата си на пребиваване в случай на спор;
  • премахване на термини, които не могат да бъдат разбрани от потребителите без допълнителни обяснения или без проверка от потребителите, като „продаваемост“ или „ненарушение“.

Потребителите ще бъдат уведомени за промените чрез актуализация на правилата на 21 февруари 2024 г., които официално ще влязат в сила на 28 май 2024 г.