Ето колко струва да си наемеш офис в градовете до морето и Дунав

Тенденциите при наемните площи и цени в градовете до морето и Дунава
Ето колко струва да си наемеш офис в градовете до морето и Дунав
Източник: Panelko.bg

Предлагането на съвременни офиси във Варна се увеличава с 4,4% на годишна база и надхвърля 280 900 кв.м. Процентът на незаетите площи е 10,6 - незначително намаление спрямо предходния период.

В града има само около 9 400 кв. м. офиси в процес на активно строителство. Общо 54% от съществуващите площи се намират в сгради клас А. Повече от половината от общото предлагане е в крайградските райони (55%), докато 23% са в широк център, а останалите 22% са в центъра на Варна. Половината от нетното усвояване през 2022 г. е от представители на ритейл сектора, следвани от логистични компании - с дял от 35%, и ИТ компании – с 15%.

Средните наеми остават непроменени - 8 евро /кв. м /месец за офис площи клас А и около 5 евро /кв. м /месец - за клас Б.

Предлагането на модерни офиси в Бургас изостава от това в Пловдив и Варна, въпреки че се е увеличило с около една трета (концентрирано в един проект) и вече е почти 91 000 кв. м.

Процентът на незаетите площи в града традиционно е около 5-6%, но към датата на проучването е 20,6% в резултат на завършването на един голям проект. В процес на активно строителство са около 7 700 кв.м. офиси. Делът на площите клас А е 63% от общия обем. Почти половината от тях (48 %) са в широкия център, в центъра се намират 20%, а в крайградските райони - 32%. Всички нетно усвоени площи през изминалата година са за компании от IT и аутсорсинг индустрията.

Средните наемни нива за офиси клас А остават непроменени - 7,5 евро/кв. м на месец, а за клас Б - 5 евро/кв. м на месец.

Предлагането на офис площи в Русе е 79 200 кв.м. - 51% са клас А и 49% - клас Б. По-голямата част от тях (75%) са разположени в крайградските райони и само 12% - в център и 13% - в широк център. Около 5 500 кв. м. са в процес на изграждане.

Средните наемни нива за офиси клас А са около 7 евро/кв. м на месец. Търсенето през последната година се дължи изцяло на IT и аутсорсинг компании.

Повечето изброени градове разполагат с потенциал да отговорят на изискванията на постоянно развиващото се корпоративно търсене. Чрез създаването на сателитни офиси компаниите могат да увеличат своята конкурентоспособност чрез достъп до по-широк кръг от таланти и приспособяване към хибридна работа на няколко локации. Коуъркинг и флекс операторите също разглеждат възможности за експанзия извън столицата.

Независимо от наличието на интерес от страна на търсенето инвеститорите в имоти на тези пазари все още проявяват предпазливост по отношение на стартиране на нови проекти. Това отчасти се дължи на все още скромната активност на наемателите, както и на несигурността относно бъдещите условия на труд в средносрочен и дългосрочен план.