Валутен курс

Валутният курс показва цената на една валута спрямо друга валута. Той се състои от два компонента. От едната страна е местната, а от другата - чуждата валута.
Валутен курс

Валутният курс показва цената на една валута спрямо друга валута. Той се състои от два компонента. От едната страна е местната, а от другата - чуждата валута. Спрямо това дали изходната валута ще бъде продадена за чужда или обратното, са налице два валутни курса – курс купува и курс продава.

Валутният курс зависи от много фактори като лихвения процент, инфлацията, търговския баланс, политическата стабилност и общото състояние на икономиката и политиката на държавата, чиято валута ще бъде продавана или купувана.

Например:

Курсът на британския паунд спрямо еврото е 1,13. Това означава, че 50 паунда се равняват на 50*1,13 = 56,50 евро. Обратно, ако искаме да продадем 50 евро, валутният курс е 0,88 паунда за евро. Съответно за 50 евро ще получим 50*0,88 = 44 паунда.