Бюджетен излишък

Бюджетният излишък се отнася до ситуацията, когато печалбите на правителството чрез данъчни приходи са повече от разходите му през текущото тримесечие или година.
Бюджетен излишък

Бюджетният излишък се отнася до ситуацията, когато печалбите на правителството чрез данъчни приходи са повече от разходите му през текущото тримесечие или година. Държавният излишък е положителен знак в една икономика и показва силата на властта на правителството. Повечето излишъци се случват по време на бума, когато правителството може да начисли по-високи данъци и то може да намали за своя сметка.

Правителството има няколко начина да печели и най-важният начин са данъците. Основният източник на данъци върху приходите на правителството. Ако спечелените данъци са повече от това, което правителството е похарчило през дадена финансова година, то това се определя като бюджетен излишък. Може да се използва за изплащане на дългове, които правителството е взело от обществеността или от други държави.

Как се използва?

Те се използват главно за изплащане на дълговете, които правителството е взело от обществеността или от други държави. Правителственият излишък често се използва за укрепване на военните сили на дадена страна и може да се използва за създаване на обществени паркове или изграждане на държавни болници.
Парите често остават настрана от правителството, за да се борят по време на бюджетен дефицит. Всеки път става трудно да се управлява бюджетен дефицит чрез вземане на заеми от други държави или от обществеността.

Ефекти от бюджетния излишък

  • Търсенето на облигации намалява, тъй като правителството спира да взема заеми. Така доходността на пазара на облигации пада и това помага на корпорациите да издават повече облигации при по-ниски лихвени нива. От друга страна, това е загуба за домакинствата, които купуват облигации, тъй като те ще получават по-малко лихва при закупуването на облигации
  • Растежът на икономиката намалява, тъй като правителството започва да взема повече данъци, а също така разходите на правителството са ниски, за да направят бюджетен дефицит

Бюджетният излишък е много важен план, предприет от правителството, за да се отърве от дълговете на обществеността и други държави. Ако излишъкът може да се канализира добре, той може да се използва в полза на увеличаване на военната мощ и за защита на страната от внезапната рецесия.