Брутен премиен приход

Съотношението между БПП и брутният вътрешен продукт (БВП) на една страна се нарича коефициент на застрахователно проникване (КЗП).
Брутен премиен приход

Брутният премиен приход (БПП) показва общия обем средства, платени от застрахованите на застрахователите. През 2014 г. стойността му за България достига 907 млн. евро.

Съотношението между БПП и брутният вътрешен продукт (БВП) на една страна се нарича коефициент на застрахователно проникване (КЗП).