Увеличените заплати на чиновниците изядоха бюджетния излишък

Вдигането на заплатите бе гласувано от правителството на акад. Николай Денков в началото на април, но на практика влиза в сила със задна дата – от 1 януари.
Увеличените заплати на чиновниците изядоха бюджетния излишък
Източник: marica.bg

Извънредните разходи за увеличение на заплатите в държавната администрация и еднократни плащания към земеделците стопиха бюджетния излишък с около половин милиард лева. Вдигането на заплатите бе гласувано от правителството на акад. Николай Денков в началото на април, но на практика влиза в сила със задна дата – от 1 януари. Целта е намаляване на диспропорциите в заплащането на администрацията, а бюджетът ще плати за това около 270 млн. лв.

Припомняме, че по-високи възнаграждения вече получават служителите в НАП; НОИ; Агенцията за безопасност на храните; ИА “Борба с градушките”; ДА “Архиви”; АПИ; Агенция "Социално подпомагане"; Агенцията по заетостта; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; Регионалните здравни инспекции; ИА “Рибарство и аквакултури” и ДФ "земеделие".

Като процент увеличенията варират между 12 и 18% и са между 200 и 300 лева. Хората с най-ниски доходи получават най-висок процент – около 900 от служителите са с минимално възнаграждение и при тях ръстът е 21 процента.

Продължава спадът в търсенето на ИТ специалисти

300-те милиона за земеделците пък са по програмата за осигуряване на ликвидност за земеделските стопани с цел смекчаване на негативните ефекти от войната в Украйна и наложените санкции и други мерки. Приходите към май достигат 28.2 млрд. лв., което означава изпълнение на 37.5% от годишните разчети. Те растат с 3.3 млрд. лв., или 13.3%.

 Принос за това имат всички елементи на приходите“, посочват от МФ. Данъчните приходи нарастват с 2.1 млрд. лв., или 10.7%, а неданъчните – като например голямата вноска на БНБ в бюджета от миналия месец – с около 0.4 млрд. лв., или 8.6%. Постъпленията по грантовете по програмите и фондовете на Европейския съюз растат с 0.8 млрд. лв.

Разходите към май пък достигат 28.1 млрд. лв., което означава, че изпълнението достига 34.5%. Ръстът спрямо същия период на миналата година се дължи основно на социални разходи като по-високи пенсии и на по-високите разходи за заплати на администрацията.

Припомняме, че бюджетът излезе на 1 млрд. лв. излишък през февруари заради прехвърлянето на 1.2 млрд. лв. от сметката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). На практика тези средства са от миналогодишния бюджет и бяха прехвърлени към този, за да финансират мащабната инвестиционна програма за общините.

При елиминирането на тази транзакция разходите към май биха били 29.3 млрд. лв. или с 1.1 млрд. лв. над приходите.