КЗП договори с телекомите ни защитен механизъм при индексация на клиентските договори

Ще бъде предоставено правото на потребителите да прекратяват, без неустойка, договорите си с операторите при индексация на цените и таксите от януари 2025г.
КЗП договори с телекомите ни защитен механизъм при индексация на клиентските договори

Алиансът за технологична индустрия (АТИ), в който членуват трите мобилни оператора, подписа браншово споразумение с Комисията за защита на потребителите (КЗП) относно клаузите за индексация в договорите на операторите за месечните потребителски такси.

С този документ КЗП цели защита потребителските права и интереси, като операторите се съгласяват да изпълнят няколко ангажимента:

Според запознати с материята, системата бонус-малус за ГО няма да работи
  • На първо място ще бъде предоставено правото на потребителите да прекратяват, без неустойка, договорите си с операторите при индексация на цените и таксите от януари 2025г. В тези случаи те няма да дължат никакви неустойки, стига да са упражнили правото си до един месец от обявяването на индексацията.
  • Второ предвижда се реципрочност в клаузата за индексация. При дефлация цените на месечните абонаментни такси ще се намаляват. Определят се прагове, в рамките на до плюс/минус 2%, при които няма да се извършва индексация – както при инфлация, така и при дефлация;
  • Последният ангажимент, поет от операторите, е определени цени на абонаментни планове, както и цени на услуги, да могат напълно да бъдат изключвани от обхвата на индексацията, като операторите ще са задължени да ги обявяват на интернет страниците си.