Студентите в държавни ВУЗ-ве ще заплащат средно по 1050 лв. такса

Средната годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища е в размер на 1300 лв.
Студентите в държавни ВУЗ-ве ще заплащат средно по 1050 лв. такса
Източник: Министерски съвет

Средният размер на таксата за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване — 50 лв., реши вчера правителството. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще бъде 780 лв.,

за „Хуманитарни науки“ - 750 лв.,

за „Социални, стопански и правни науки“ - 900 лв.

Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв.,

тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 1000 лв.,

 „ Здравеопазване и спорт“ - 1100 лв.,

 „ Изкуства“ - 1450 лв.

Средната годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища е в размер на 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година.