Тема:

ChatGPT-4

1 - 1 резултата от 1 общо

Генеративните AI инструменти демонстрират невероятен потенциал за развитие, но се капацитета им за вреда също става все по-очевиден.

23 ноем. 2023 | 15:25