България
(0)
Регистрация
login
Меню
Български

В качеството си на администратор на лични данни СД "Цвети-Кювлиев и сие" събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като  с приемането на Общите условия за ползване на сайта Потребителят дава изричното си съгласие за това.

Личните данни на Потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за личните данни до момента, до който Потребителят има активен профил на сайта и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги по закупуване на ваучери.

Със закупуването на ваучер Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени на съответния доставчик за счетоводни цели и за издаване на фактура.

Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган.

По всяко време Потребителят може да изтрие профила, като премахне съдържащите се в него лични данни. СД "Цвети-Кювлиев и сие" не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.

С регистрацията си в Spestovnik.com, Потребителят разрешава на потребителските му профили в Spestovnik.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други съобщения от СД "Цвети-Кювлиев и сие"  или офериращи в сайта търговци.

СД "Цвети-Кювлиев и сие" носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от Потребителя, по повод регистрацията му в интернет страницата на Spestovnik.com. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване на сайта или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, СД "Цвети-Кювлиев и сие" има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.